0174-513237 Blessurelijn: 06-41827773

Privacyverklaring

Bij AdFysio, Centrum voor Fysiotherapie en Beweging hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden

 • Informeren – Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jouw gebruikte diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
 • Je gegevens blijven bij ons – Wij geven je persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij respecteren jouw wettelijke rechten – Op basis van de wet heb je verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij je daarover

In deze privacyverklaring kan je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en je recht op privacy respecteren en beschermen.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de door ons via de website aangeboden diensten kunnen de persoonsgegevens die je via onze website kunt achterlaten worden gebruikt voor de onderstaande doelen.

 • Beheren van je account en profiel – Indien je ervoor kiest om een account aan te maken vragen wij enkele gegevens om dit te realiseren. Denk hierbij aan je e-mailadres, zelfgekozen wachtwoord, NAW-gegevens, geslacht en je geboortedatum. Deze gegevens maken het mogelijk voor je om bepaalde diensten op onze website te gebruiken. Door een account aan te maken hoef je de gegevens niet telkens opnieuw in te vullen.
 • Inschrijven en afspraak maken – Indien je zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die je verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van je inschrijving en het maken van een afspraak.
 • Anamnese- of (herhaal)receptformulier – Vul je via onze website een anamneseformulier in, of vraag je medicatie aan via een formulier dan bieden de gegevens die je daar geeft ons een algemeen inzicht in je gezondheid, medicijngebruik, aandoeningen en allergieën. Deze informatie behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken wij uitsluitend de juiste zorg te kunnen bieden.
 • Aanvragen medicatie of herhaalrecept – Vraag je via onze website medicatie aan door in te loggen in je persoonlijke omgeving, dan krijg je inzicht in je online medicatieprofiel zoals dat bij ons bekend is. Vervolgens kan je medicatie bestellen en herinneringen instellen.
 • eConsult – Gebruik je het eConsult voor vragen aan ons dan behandelen we de gegevens die je verstrekt vertrouwelijk. Om gebruik te maken van deze dienst moet je inloggen op de persoonlijke omgeving.
 • Medisch dossier – In het geval medische gegevens aan ons verstrekt worden opgenomen in je medisch dossier. Dit doen wij slechts indien dat wettelijk is toegestaan of wij daarvoor je uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen
 • Contactformulier – Indien je vragen hebt kan je ons altijd benaderen door het contactformulier in te vullen. Gevraagd wordt om naam en contactgegevens in te vullen met daarbij een omschrijving van je vraag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de vraag te behandelen en om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Bestellen via de website – Gegevens die je verstrekt bij het plaatsen van een bestelling worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Waar nodig worden er gegevens verstrekt aan andere partijen die betrokken zijn bij het afhandelen van de bestelling, zoals de bezorgdienst.
 • Nieuwsbrief – Indien je ons toestemming geeft voor het versturen van een nieuwsbrief, gebruiken wij je e-mailadres en naam om de nieuwsbrief aan te versturen. Een eerder gegeven toestemming kan je altijd intrekken, bijvoorbeeld door op de uitschrijflink te klikken die onder aan elke commerciële mailing is opgenomen.
 • Verbeteren van onze dienstverlening – Je gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien je de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan feedback die je via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Op welke grondslagen verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij de persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van de overeenkomst : voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld om je inschrijving af te handelen;
 • (Uitdrukkelijke) toestemming : voor de doeleinden die gericht zijn op het verlenen van toegang tot- en het gebruik maken van de functionaliteiten van onze website, het plaatsen van cookies, het versturen van onze nieuwsbrief, of het verwerken van je medische gegevens nadat wij daar jouw (uitdrukkelijke) toestemming voor hebben verkregen;
 • Gerechtvaardigd belang : in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van je persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op je persoonlijke levenssfeer;
 • Wettelijke verplichting : voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van je medische gegevens en het bijhouden van je medisch dossier kunnen wij een wettelijke grondslag hebben. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren van de bestelling die u in onze webshop heeft geplaatst.

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens via de website verzamelen:

 • Je contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • Je naam, adres een woonplaats;
 • Je geslacht en geboortedatum;
 • Accountgegevens;
 • Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
 • De naam van je zorgverleners of apotheek;
 • Tijdstip van jouw afspraak;
 • Betalingsgegevens en factuuradres;
 • Gegevens betreffende je gezondheid;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Klik- en bezoekgedrag;
 • Apparaatgegevens / (gepseudonimiseerd) IP-adres.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. De partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door jouw aangevraagde diensten zijn:

 • Hostingpartijen en onze softwareleveranciers;
 • Betaaldienstverleners en bezorgdiensten;
 • Je zorgverzekeraar.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van permanente cookies kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft je niet steeds je voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van je browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je de webbrowser afsluit.

Gebruik van analytische cookies
Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar gezondheidsgegevens uitgewisseld worden. Voor het bijhouden van statistieken kunnen wij gebruikmaken van onderstaande toepassingen.

Google Analytics
In de gevallen dat wij de tool Google Analytics hebben geactiveerd, worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacyvriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Fysiotherapiepraktijk van Delden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door de genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar de onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op het verzoek. Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

AdFysio wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar je bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.