0174-513237 Blessurelijn: 06-41827773

Onze

behandelvormen

De mogelijkheden

Onze specialisten zijn wetenschappelijk opgeleid. Bij AdFysio zijn we in veel verschillende gebieden gespecialiseerd, zodat je altijd de beste behandelmethode toegediend krijgt.

Fysiotherapie

Onze fysiotherapeuten adviseren, begeleiden of behandelen bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden of door veroudering.

De fysiotherapie heeft zich als paramedisch beroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut worden gesteld. Zo is de opleiding tot therapeut een vierjarige dagopleiding aan een Hogeschool voor Gezondheidszorg (HBO). Ook de beroepsorganisaties van fysiotherapeuten bewaken voortdurend de kwaliteit. AdFysio investeert al jaren in professionaliteit en verbetering van de dienstverlening. Die ontwikkeling is nog steeds in volle gang.

MAAK EEN AFSPRAAK

Manuele therapie

Manuele therapie is en specialistische behandelmethode die geschikt is bij klachten die behalve met pijn, ook gepaard kunnen gaan met het slechter kunnen bewegen van een of meerdere gewrichten. Veel voorkomende klachten die door de manueel therapeut te behandelen zijn:

 • Hoofd-en nekpijn, samen met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom.
 • Nek- en schouderklachten met of zonder pijn die uitstraalt tot in de armen.
 • Klachten hoog in de rug met of zonder rib- en borstpijn.
 • Artrose van de heup(en).
 • Lage-rugklachten met of zonder pijn die uitstraalt tot in de benen.
 • Bepaalde vormen van hoofdpijn/duizeligheid, opgewerkt door bewegingen van de nek.

Manuele therapie omvat meer dan alleen een manipulatie (beter gekend als “kraken”). Bij de behandeling gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke behandeltechnieken.

MAAK EEN AFSPRAAK

Lymfe- en oedeemtherapie

Oedeemtherapie is bedoeld voor mensen die last hebben van  lymfoedeem. Lymfoedeem is een abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Lymfoedeem kan een gevolg zijn van kanker, bloedvatproblemen, littekens, bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval. Hierdoor kunnen de lymfevaten beschadigen met vochtophopingen als gevolg. Als oedeem niet wordt behandeld, kan dit op langere termijn onomkeerbaar zijn en  tot chronische klachten leiden.

De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht onder meer te stimuleren met oefentherapie, manuele lymfdrainage (een massagetechniek), zwachtelen en tapetechnieken die het vocht afvoerend systeem bevorderen. Er wordt  gekozen voor een combinatie van verschillende therapeutische mogelijkheden, passend bij de patiënt en de problematiek; het is altijd maatwerk.

Bij oedeemtherapie is geduld een schone zaak. Het duurt even voordat er een blijvend resultaat is verkregen. Als een stabiele situatie is bereikt, kan er een steunkous worden aangemeten om te voorkomen dat het oedeem weer terugkomt. Het is belangrijk om regelmatig 2 tot 3x per jaar het oedeem en uw steunkous te laten controleren  door de oedeemtherapeut. De oedeemfysiotherapeut zal ook met u bespreken hoe u het beste om kunt gaan met uw oedeem om  toename te voorkomen en hoe u complicaties zoals ernstige infecties in het door oedeem getroffen gebied kan voorkomen.

Bewegen speelt in alle fases van het begeleidingsproces van oedeempatiënten een belangrijke rol. In de nieuwe richtlijn oedeem wordt er een belangrijke plaats aan toegekend, (evidence voor) evenals stimulering/coaching van patiënten te streven naar een gezond gewicht/gezond beweeggedrag volgens de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen).

MAAK EEN AFSPRAAK

Geriatiefysiotherapie

De geriatriefysiotherapie heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Zij hebben kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een ongeval met als gevolg een heupfractuur.

De geriatriefysiotherapeut:

 • verbetert je lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor blijf je zo zelfstandig mogelijk in je dagelijkse functioneren.
 • draagt zorg voor preventie, adviseren en begeleiden van gezinsleden, andere zorgverleners en je mantelzorger.
 • begeleidt je verder wanneer je ontslagen wordt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum.
 • begeleidt en adviseert je wanneer je afhankelijk wordt van hulpmiddelen bijvoorbeeld als je slecht ter been wordt.
 • geeft informatie over valpreventie.

MAAK EEN AFSPRAAK

Sportfysiotherapie

Voor ALLE leden van vv LYRA, ODIS, TENNIS ‘T LOO, VALTO en VV MAASDIJK hebben wij onderstaande spreekuren voor screening of eerste advies bij blessure.

Ben jij op zoek naar professionele begeleiding om jouw sportprestaties naar een hoger niveau te tillen? Een sportfysiotherapeut richt zich specifiek op het behandelen en begeleiden van mensen met sportgerelateerde klachten of blessures. 

De taken van een sportfysiotherapeut kunnen variëren, maar over het algemeen omvatten ze: diagnose stellen en behandeling van sportblessures, revalidatie, preventie van klachten, advies over trainingsprogramma’s, voorlichting en educatie over sportgerelateerde blessures en het voorkomen van overbelasting, samenwerken met andere (medische) professionals en het monitoren van vooruitgang. 

Kortom, een sportfysiotherapeut speelt een essentiële rol in het helpen van sporters om blessures te voorkomen, te behandelen en weer terug te keren naar hun optimale prestatieniveau.

Maak kennis met onze toegewijde sportfysiotherapeuten bij AdFysio: Bart, Maurice, en Sharona! Fleur en Emma zijn in opleiding tot sportfysiotherapeut.

MAAK EEN AFSPRAAK

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie en wordt gegeven aan kinderen van 0-18 jaar. Een kinderfysiotherapeut behandelt kinderen bij wie de ontwikkeling van de motoriek niet soepel of normaal verloopt. Dit kan problemen veroorzaken op het lichamelijk functioneren, maar ook op het sociaal en/of psychisch functioneren wat een negatieve invloed kan hebben op het zelfbeeld van het kind.

De behandeling is een samenspel met het kind, wat gericht is op het verbeteren van de achterlopende vaardigheden, zodat deze weer beter gaat functioneren in zijn omgeving. Hierdoor zal het gymmen, knutselen, fietsen, buitenspelen, zwemmen en sporten snel beter gaan.

Sportende kinderen lopen regelmatig blessures op. Vooral jonge fanatieke sporters en kinderen tijdens een groeispurt zijn extra gevoelig voor blessures. Zij kunnen erdoor gehinderd worden in hun bewegen, sport en spel. Het is belangrijk dat bij deze blessures een goede fysiotherapeutische diagnose gesteld wordt, waarna advies en eventueel behandeling kan volgen. Daarna kunnen de sportactiviteiten, aangepast aan de lichamelijke ontwikkeling van het kind, weer opgebouwd worden. Hierdoor kan herhaling van blessures voorkomen worden.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in o.a. de volgende aandoeningen:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht)
 • Longfunctie (astma/cystic fibrosis)
 • Gegeneraliseerde hypermobiliteit
 • Schedelvormafwijking en voorkeurshouding zuigeling
 • Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida)
 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Excessief huilen zuigeling
 • Spierziekten
 • Lichamelijk onverklaarbare klachten
 • Overgewicht in relatie tot bewegen

MAAK EEN AFSPRAAK

Kinderbekken fysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de kinderfysiotherapie en wordt gegeven aan kinderen van 0-18 jaar.

 

Een kinderbekkenfysiotherapeut richt zich op kinderen met problemen in buik, bekken en bekkenbodemspieren. Hierbij kan gedacht worden aan problemen met zindelijk worden, bedplassen, blaasontstekingen, urine of ontlastingsverlies of obstipatie🧻.

Deze klachten kunnen van grote invloed zijn op het leven van het kind. Veelal is er samenwerking met de kinderarts (uro-gynaecoloog) en huisarts om uw kind optimaal te begeleiden👩‍⚕️.
Heeft u vragen over de kinderbekkenfysiotherapie?

 

Neem contact op en vraag naar onze kinderbekkenfysio Linda !

MAAK EEN AFSPRAAK

Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie wordt uitgeoefend door een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van arbeidsgerelateerde klachten. Klachten kunnen o.a. ontstaan ten gevolge van verkeerd tillen, slechte ergonomische omstandigheden en slechte en/of eenzijdige werkhoudingen. Rugklachten, nekpijn en vermoeidheid zijn vaak het gevolg. Dit leidt tot ziekteverzuim en dat kost geld!

Patiënten met arbeidsgerelateerde klachten worden individueel begeleid waarbij de begeleiding kan bestaan uit onder andere reguliere fysiotherapie, een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek en/of een werkplekonderzoek.

MAAK EEN AFSPRAAK

Handtherapie

Hoewel de naam anders doet vermoeden, houdt de handtherapeut zich niet alleen met de hand bezig: ook de pols en de elleboog behoren tot zijn werkgebied. In Nederland is handtherapie nog een relatief nieuwe specialisatie. Pas de laatste tien jaar is dit vakgebied sterk in beweging. Wij behandelen klachten zoals pijn en stijfheid door bijvoorbeeld artrose,  of begeleiden patiënten na een operatie, botbreuk of kneuzing. Een handtherapeut is goed op de hoogte  van de ingewikkelde anatomie van de hand en pols; nodig om een passende en adequate  behandeling te kunnen geven. Onderdeel van de behandeling kan zijn dat er een spalk of brace ingezet moet worden. Onze handtherapeut kan ter plaatse een spalk op maat maken, of een goed advies geven voor een confectie-brace. Wij werken zeer nauw samen met handchirurgen uit de regio en blijven ons vakinhoudelijk ontwikkelen door regelmatige na- en bijscholing in binnen- en buitenland. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Echografie

Het gebruik van echografie bij AdFysio heeft als doel visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van echografie regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.

Met echografie kunnen opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat: Dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeursen, botten en gewrichten. Hierdoor zijn we bij AdFysio in staat diverse aandoeningen in beeld te brengen. Onder meer irritaties van pezen; zoals afwijkingen aan de achillespees, een eventuele tenniselleboog en verkalkingen in pezen (bijvoorbeeld rond de schouder). Ook een hielspoor of een slijmbeursontsteking kan met behulp van echografie zichtbaar worden gemaakt.

Inzichtelijk maken van: Ontsteking, rupturen, vochtophopingen, dislocaties, cysten en laesies.

MAAK EEN AFSPRAAK

Shockwave therapie

Bij shockwave therapie maakt men gebruik van hoogenergetische geluidsimpulsen. In de moderne pijntherapie wordt SWT beschouwd als een van de meest innoverende ontwikkelingen. De stofwisseling en de bloedcirculatie worden verbeterd, op die manier wordt het herstelmechanisme van het lichaam gestimuleerd. Zonder medicatie, injecties of chirurgie kan de oorzaak van de pijn worden bestreden. Meerdere wetenschappelijke studies tonen aan dat SWT bij diverse (chronische) aandoeningen vaak erg goede resultaten geeft. Succesvolle resultaten worden reeds bereikt na enkele behandelsessies.

Veelvoorkomende behandelindicaties:

 • Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting op de pezen
 • Chronische elleboogpijn (tennis- en golferselleboog)
 • Pijn onder de knieschijf (jumpers knee)
 • Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie)
 • Hielpijn (hielspoor)
 • Scheenbeenklachten / Shin splint (mediaal tibiaal stress syndroom)
 • Andere peesontstekingen (tendinitiden)
 • Chronische nek- of rugpijn (trigger points).

De voordelen van shockwave therapie:

 • Behandeling zonder geneesmiddelen, injectie of chirurgie
 • Kortdurende behandeling (5 tot 10 minuten per sessie)
 • Uitstekend therapie effect na gemiddeld 4 tot 5 behandelingen
 • Behandeling van de oorzaken in plaats van de symptomen
 • Pijnverzachting en herstel van de volledige mobiliteit na enkele dagen
 • Weinig bijwerkingen. Mogelijk kan direct na de behandeling een lichte roodheid of zwelling ontstaan.

MAAK EEN AFSPRAAK

Dry needling

Dry needling therapie is een nieuwe behandelmethode van de fysiotherapeut. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen. Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten.

Niet hetzelfde als acupunctuur
Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet, die daar enige tijd blijven zitten en invloed hebben op de ’energie’ in het lichaam. Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikkeld. Dry needling werkt op specieke punten zgn: ‘triggerpoints’ en is geen ‘energie’ behandeling.

MAAK EEN AFSPRAAK

Kinesio Taping

Kinesio Taping is een behandelwijze waarbij spieractiviteit meehelpt bij het herstel van blessures. Spieren verzorgen mede de toevoer van bloed en de afvoer van afvalstoffen door het lichaam.

Elastische tapes
Het Kinesio Taping gebruikt dan ook elastische tapes die spieren ondersteunen zonder ze te beperken. De normale spieractiviteit verbetert de weefseldoorbloeding en bevordert zo het herstel.

Bewegingsvrijheid
Gewone sporttape heeft als doel de bewegingsmogelijkheden van een spier of gewricht te beperken. De sporttape wordt hiervoor onder druk aangebracht, dit met nadelige gevolgen voor de bloedtoevoer en lymfeafvoer. Het herstel van een blessure duurt hierdoor onnodig lang. KinesioTaping maakt gebruik van elastische tape. Deze tape ondersteunt weefsels en gewrichten in hun functioneren. De bewegingsvrijheid en de doorbloeding van het weefsel blijven intact. Het Kinesio Taping stelt u in staat op een geheel natuurlijke wijze te bewegen. En terwijl u sport of werkt, werkt uw lichaam zelf aan het herstel.

Fysiologische effecten Kinesio Taping
Kinesio Taping kan gebruikt worden in alle fasen van genezing (acute, subacute, revalidatie en preventief). Er zijn vijf belangrijke fysiologische effecten van Kinesiotaping:

 • Huid: Kinesio taping stimuleert de mechanoreceptoren van de huid, vermindert de ontsteking en helpt bij pijnbestrijding.
 • Bloedsomloop / lymfestelsel: Kinesio taping tilt de huid op en zorgt voor ´rimpels´ in de huid waardoor lymfevocht zich gemakkelijker kan verplaatsen van ‘hogedrukgebieden’ naar ‘lagedrukgebieden’; hierdoor vermindert de pijn. De toepassing van de tape verhoogt ook interstitiële lymfatische stroming, verbetert vloeistofuitwisseling tussen weefsellagen, vermindert oedeem en egaliseert temperatuur van het weefsel.
 • Fascia: bij een blessure is het collageen verdikt wat als een soort lijm werkt, waardoor de weefsels aan elkaar blijven ‘plakken’. Kinesiotaping helpt het lichaam terug te keren naar de homeostase en zorgt voor directe beïnvloeding van de huid en onderliggende lagen.
 • Spier: Kinesio taping kan worden toegepast om spieren te ontspannen of te activeren. Het kan ook de bewegingsuitslag verbeteren, pijn verminderen, de spierlengte normaliseren en de vermoeidheid in de spier verminderen.

MAAK EEN AFSPRAAK