0174-513237 Blessurelijn: 06-41827773

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie en wordt gegeven aan kinderen van 0-18 jaar. Een kinderfysiotherapeut behandelt kinderen bij wie de ontwikkeling van de motoriek niet soepel of normaal verloopt. Dit kan problemen veroorzaken op het lichamelijk functioneren, maar ook op het sociaal en/of psychisch functioneren wat een negatieve invloed kan hebben op het zelfbeeld van het kind.

De behandeling is een samenspel met het kind, wat gericht is op het verbeteren van de achterlopende vaardigheden, zodat deze weer beter gaat functioneren in zijn omgeving. Hierdoor zal het gymmen, knutselen, fietsen, buitenspelen, zwemmen en sporten snel beter gaan.

Sportende kinderen lopen regelmatig blessures op. Vooral jonge fanatieke sporters en kinderen tijdens een groeispurt zijn extra gevoelig voor blessures. Zij kunnen erdoor gehinderd worden in hun bewegen, sport en spel. Het is belangrijk dat bij deze blessures een goede fysiotherapeutische diagnose gesteld wordt, waarna advies en eventueel behandeling kan volgen. Daarna kunnen de sportactiviteiten, aangepast aan de lichamelijke ontwikkeling van het kind, weer opgebouwd worden. Hierdoor kan herhaling van blessures voorkomen worden.

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in o.a. de volgende aandoeningen:

  • Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht)
  • Longfunctie (astma/cystic fibrosis)
  • Gegeneraliseerde hypermobiliteit
  • Schedelvormafwijking en voorkeurshouding zuigeling
  • Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida)
  • Developmental Coordination Disorder (DCD)
  • Excessief huilen zuigeling
  • Spierziekten
  • Lichamelijk onverklaarbare klachten
  • Overgewicht in relatie tot bewegen