0174-513237 Blessurelijn: 06-41827773

Bewegen bij kanker

Bewegen bij kanker

Onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut trainen om de conditie op peil te houden of te verbeteren tijdens of na de behandeling van kanker.

Beweegprogramma’s

Tijdens en na de behandeling van kanker blijkt vermoeidheid vaak een groot probleem te zijn. Hierdoor neemt de conditie en vaak ook het psychisch welbevinden af. Dagelijkse activiteiten bieden soms al een dagvullend programma.

Door bewegen onder professionele begeleiding kunnen vermoeidheidsklachten verminderen en leert men beter te ervaren wat men aan kan. De richtlijn ‘Oncologische Revalidatie’ laat zien dat fysieke inspanning positief bijdraagt aan het verminderen van vermoeidheidsklachten, het verbeteren van uithoudingsvermogen, kracht en lichaamsbewustzijn. Literatuur studies laten zien dat er al tijdens de behandelfase gestart kan worden met trainingstherapie.

Wanneer beginnen?

Na overleg met de specialist kunt u zich aanmelden. Na het intake gesprek kan er op korte termijn worden gestart met het programma. De training vindt 2 keer per week plaats en wordt begeleid door gespecialiseerde fysiotherapeuten en oedeemtherapeuten.