0174-513237 Blessurelijn: 06-41827773

Algemeen

Missie en Visie AdFysio De Lier 2016 – 2020

Missie

Waar STAAN we als praktijk voor? Wat wil je naar buiten uitdragen?

AdFysio De Lier richt zich primair op het hulpverleningsproces bij onze patiënten/ cliënten. In dit proces  staat  de  hulpvraag  centraal.  Rekening  houden  met  de  normen  en  waarden  van  onze patiënten/ cliënten is de basis van onze  fysiotherapeutische zorg. Stimuleren van zelfredzaamheid en zelfmanagement is wat AdFysio herkenbaar maakt.

Visie

Waar GAAN we als praktijk voor? Wat zijn onze ambities?

AdFysio De Lier streeft ernaar een toonaangevend specialistisch centrum te zijn op het gebied van het  bewegend  functioneren.  Binnen  de  regio  Westland/  Midden-Delfland  moet  AdFysio  gezien worden als expertisecentrum waar de patiënt/ cliënt binnen de aangeboden dienstverlening centraal staat.

Strategische doelstellingen

 •  Het  verzorgen  van  optimale  preventieve  en  curatieve  fysiotherapeutische  zorg  voor  de inwoners van regio Westland/ Midden-Delfland.
 • Toonaangevend (para)medisch centrum regio Westland – midden Delfland (idem missie).
 • Winstgevende onderneming die (para)medische dienstverlening optimaal toegankelijk maakt onafhankelijk van zorgverzekeraars.
 • Ontwikkelen activiteiten op het gebied van Fysiotherapie, Sport & Beweging en Bedrijven met fysiotherapeutische dienstverlening als core business.
 • Vanuit de hoofdvestiging in De Lier het ontwikkelen van enkele dependances verspreid op strategische locaties.
 • Het aan kunnen bieden van een breed spectrum aan fysiotherapeutische specialisaties.
 • Verbreding centrum met meerdere disciplines, expertise centrum.
 • Huurders  blijven hun eigen vakinhoudelijke verantwoordelijkheden houden.

Kernwaarden

 • Patiënt/ cliënt staat centraal
 • Collegialiteit
 • Gelijkwaardigheid
 • Kwaliteit
 • Continuïteit
 • Onafhankelijkheid
 • Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid
 • Leerbedrijf, opleiden aankomend collegae
 • Geen 8-17 mentaliteit

Verzekeringen

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie heeft. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Bent u jonger dan 18 jaar, dan gelden de volgende regels:

5
U krijgt de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).
5
Heeft u een bepaalde chronische aandoening, dan krijgt u alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Een overzicht van chronische aandoeningen die voor vergoeding in aanmerking komen staat op de zogenaamde chronische lijst. Sommige behandelingen worden een maximaal aantal maanden vergoed.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Bent u 18 jaar of ouder, dan gelden de volgende regels:

5
Als u een bepaalde chronische aandoening heeft, krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Let op: de 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. De ‘chronische lijst’ biedt een overzicht van chronische aandoeningen die voor vergoeding in aanmerking komen.
5
U krijgt de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie vergoed.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering afgesloten? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar ook naar vergoedingen van behandelingen zoals Mensendieck of Cesar. En naar de hoogte van eventuele vergoedingen en of u een eigen bijdrage moet betalen.

Géén verwijzing nodig voor fysiotherapie

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Vraag wel bij uw zorgverzekeraar na of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van uw keuze. U krijgt de behandeling anders misschien niet vergoed.